دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

حدیث روز :

  • امام على عليه السلام : لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى كند و باعث پاكيزگى نماز است.
  • حضرت فاطمه عليهاالسلام :خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردم قرار داد
  • امام على عليه السلام : هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد و جز از گناه خود نترسد.
  • پيامبر صلي الله عليه و آله :هر كس كودكى دارد ، بايد با او كودكانه رفتار كند .